GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KARARINI YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KARARINI YENİDEN DEĞERLENDİRMELİ

Teknoloji Fakültesine ait B Blok derslik ve laboratuvarların başka fakültelere tahsis edilmesi ile başlayan sıkıntı büyüyor. Toplam 38 dersliğin 22 ‘ si diğer fakültelere tahsis edilen bu blokta bulunuyor.

Tamamen ön yargılı hareketle başlayan tahsis işlemlerinin biran önce durdurulup, her zaman örnek olan üniversitemize yakışanın yapılması gerekmektedir.

Sendikamız da konuyu ilgili yetkililere iletmiş ve hassasiyeti vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY ‘ ın girişimlerine çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

Sayın Rektörümüzden konuya duyarlı davranarak aldıkları karardan dönmelerini bekliyoruz.

Beklentimiz bu yöndedir.

Sendikamız konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Sanayileşmenin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. Teknoloji üretebildiğiniz, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiğiniz taktirde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlayabilirsiniz. Kimse kendisine üstünlük sağlayan bir şeyi başkasına veremeyeceğine göre salt teknoloji transferi yaparak sanayileşme ve kalkınma, savunma sistemlerinde caydırıcılığı sağlamamız mümkün değildir. Bu nedenle amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesidir. Bunu sağlayacak olan da bu tür okullarımızdır. Kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme ile ulusal ekonomiye, ülkenin mühendislik gücüne ve ulusal teknolojiye en yüksek katkıyı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.

METESEN