İşletmelerde mesleki eğitimin maaş karşılığı sayılması ile ilgili düzenlemenin iptali için yargı sürecini başlattık

03 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile meslek dersleri öğretmenleri ücret yönünden bir kez daha mağdur edildiler. Hukuka uygun olmayan ve meslek dersleri öğretmenlerinin mağduriyetine neden olun değişikliğin iptali için Sendikamızca dava açılmıştır.