Meslek Liselerine Ne Oluyor???


Birçok ilimizden meslek liselerinin anadolu lisesine dönüştürüldüğü veya alanların kapatıldığı haberleri geliyor.

Kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak kabul edilen mesleki ve teknik eğitime gereken önem ve önceliğin verilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, üst strateji belgelerinde ve Bakanlığın bu konuda değişik çalışmaları başlatması, protokoller yapmasına rağmen, İllerde mesleki ve teknik Anadolu liseleri birer birer hiçbir inceleme ve ihtiyaç analizleri yapılmadan kapatılıyor. Halen uygulanmakta olan alanlar okul idarecilerinin keyfi durumlarına göre kapatılması için teklif ediliyor ve bu teklifler kabul görüyor. Bu durumun birçoğundan MEB’in bile haberi yok.

Ülkemiz ve geleceğimiz için oldukça önemli olan mesleki ve teknik eğitime yapılan bu haksızlığa dur denilmesi gerekmektedir. 

Yetkilileri daha duyarlı olmaya ve göreve çağırıyoruz.