MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE ÖĞRETMENLER YİNE MAĞDUR

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE ÖĞRETMENLER YİNE MAĞDUR

Bakanlar Kurulunun 03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2017/10010 Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda öğretmen ve yöneticilere yönelik 7 maddelik değişiklik yapıldı.

Söz konusu karar 3 Temmuz 2017 tarihi itibariyle de yürürlüğe girdi.

METESEN olarak hep söyledik yine söylüyoruz.

Atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenleri mevcut haklarını devamlı olarak kaybediyor. Dün yıpranma payı, ilave eğitim ve öğretim tazminatı, döner sermaye payı; bugünde koordinatörlük ücretleri yok edildi.

Bunun yanı sıra yaygın eğitim faaliyeti içerisinde isteğe bağlı olarak sürdürülen çıraklık eğitimi, meslek lisesinin yerine monte edilmeye başlandı.

Çağın gereği olarak meslek liselerimizin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi beklenirken, bu eğitimin en önemli unsur olan meslek dersleri öğretmenleri yine mağdur edildi.

Diğer sendikalardan ne oluyor diyen yok.

Mesleki eğitim böyle parçalı bir yapısıyla devam ederse ümit etmiyoruz amma korkarız ki yok edilmeye götürülüyor.

Yapılan karar değişikliği ile meslek dersleri öğretmenlerimizin işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin denetim ve rehberliklerini yapması için ders niteliğinde ikinci görev olan koordinatörlük nedeniyle ödenen üç kuruş da tırpan yedi.  Emeği geçenleri kutluyoruz.

Hep eldeki özlük hakları kaybediliyor. Hiç yeni elde edilen özlük hakkı yok. Kaybedilen hakları geri almak için de büyük çaba gösteriyoruz.

Genel Müdürlükte görev yapan, mesleki ve teknik eğitimin ne olduğunu,  mesleki eğitimin sorunlarını ve çözümlerini dahi bilmeyen,  dünyadaki gelişmeleri bile takip etmede zorlanan üç-beş bürokrat tarafından organize edilen bu hususun kabul edilmesi beklenilmemelidir.

Sayın Bakanımızdan ve Müsteşarımızdan bu yanlıştan dönülmesi için emirlerini bekliyoruz.

Ülkemiz kalkınmasında en önemli araçlardan biri kabul edilen mesleki ve teknik eğitimin önemine  Hükumet Programlarında, Kalkınma Planlarında, Üst Politika Belgelerinde   yer verilmiş,  Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Başbakanımız ve Millî Eğitim Bakanımız tarafından da mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekilmiştir.  Hatta büyük bir katılımla 24-25 Ekim 2016 tarihinde Antalya’da “Eğitimden Üretime Sektörle İşbirliğine” temalı II. Eğitim Kongresi  gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu olumlu durumlar gerçekleşirken yapılan yasal düzenlemeler bu çalışmalara sekte vurmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimimiz bu şeklide yol alamayacağı aşikârdır. Dünya endüstri 4.0 ile yeni bir yarışın içine girdiği bu günlerde ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimin teşvik edilmesi, cazibe merkezleri hâline getirilmesi, toplumda olumlu bir imaj oluşturulması beklenirken, bu eğitimin en önemli unsuru olan meslek dersleri öğretmenlerimiz yine güldürülmedi, üstelik küstürüldü ve normal görevlerini bile yapamaz hâle getirildi.

Şunu da belirtelim ki bu kararı olumlu hâle getiremezsek yargı yoluna gideceğimizi de belirtmek isteriz.

Değerli Meslek Dersleri Öğretmenlerimiz;

Sizlerin gerçek yeriniz METESEN olmalı. Siyaset ikinci plana itilmeli, ülkemizin geleceği için, yarınlarımız için, daha iyi bir ekonomi için, üreten toplum olmak için, sosyal ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi için, milletimiz için, ay yıldızlı bayrağımız için METESEN’de birleşmeli ve güçlenmeliyiz.

Haklarınızın geri alınması, korunması, yeni hakların alınması için sizi, olmanız gereken yere METESEN’e bekliyoruz.

Saygılarımızla.