Müsteşar Yardımcımız Sendikamızı Ziyaret Etti

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Ercan DEMİRCİ Sendikamızı Ziyaret Etti.

Ziyarette Sayın  Müsteşar Yardımcımıza üyelerimiz tarafından sendikamıza iletilen mesleki ve teknik eğitime ilişkin sorunlar ile bu sorunlara ilişkin sendikamızın önerileri Genel Başkanımız Şahap YILMAZ tarafından dile getirildi.

Dostane ve verimli geçen toplantıda işbirliğinin bundan sonraki çalışmalarda da sürdürülmesi temenni edildi.