Yeni Okul Modeli

Tarih 29.11.2015 Genel

Sektör ve yerel temsilciler ile sosyal ortakların katılımıyla mesleki ve teknik eğitim okullarda “Okul Yönetim Modeli ‘ nin hayata geçirilmesi yönünde girişim ve çalışmalar yapılarak öneriler hazırlanacaktır.